W ZWIĄZKU Z ZAPRZESTANIEM UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH UMOWY Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA OD DNIA 01.01.2019 ROKU INFORMUJEMY, ŻE PACJENCI W RAZIE POTRZEBY UZYSKANIA POMOCY WINNI PRZEPISYWAĆ SIĘ DO WYBRANYCH PRZEZ SIEBIE PRZYCHODNI.

    przychodnia badania psychologiczne medcyna pracy badania kierowców