Gabinety lekarskie i stomatologiczne - Przychodnia Panaceum w Kutnie

 
 
 
 

Strona główna           Opieka Zdrowotna            Stomatologia            Medycyna Pracy            Badania psychologiczne            Kontakt

 
     
 

 

Klauzula informacyjna dla pacjentów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia ,,Panaceum"Wspólnicy Spółki Cywilnej Lucyna Fopczańska, Anna Fopczańska Prywatna Pracownia Psychologiczna  z siedzibą Kutnie ul. Słowackiego 12

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  foczpanska@mailplus.pl 0-601 765 595

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Gabinety lekarskie i stomatologiczne w Kutnie

 

 
 

Realizacja: AZ-STUDIO projektowanie stron internetowych Łódź